एईए बिशे लिओ! इ वेबसाईट तुसी पांगी नोउए यक ईं जगाई सैर करवान्ती जेठि मोटे मोटे फाट डंगे बइ अपफ घटींते, जेठि ठण्डि ठण्डि ब्यार चलती, जेठि रंग विरंगे फियुड़ खिलते। पांगी घाटी, पांगेई संस्कृति, पांगेई बोली बारे जानकारी नेण जे  त पांगेई घीत त विडियोज के मज्जा नेण जे इस  वेबसाइटे होरे पेज हेरते रिहे। 


तुबारि मासिक पत्रिका पढ़ुण जे इठि चिकिण दिए।

पांगी घाटिए फोटो हेरण जे इठि चिकिण दिए।


उजवाण पढ़ुण जे इठि चिकिण दिए।

कथाई किताब पढ़ुण जे इठि चिकिण दिए।

ए कताब पढ़ुण जे इठि चिकिण दिए।

ए कताब पढ़ुण जे इठि चिकिण दिए।