एईए बिशे लिओ!

इ वेबसाईट तुसी पांगी नोउए यक ईं जगाई सैर करवान्ती जेठि मोटे मोटे फाट डंगे बइ अपफ घटींते, जेठि ठण्डि ठण्डि ब्यार चलती, जेठि रंग विरंगे फियुड़ खिलते।। पांगी घाटी, पांगेई संस्कृति, पांगेई बोली, पांगेई घीत त विडियोज के मज्जा नेण जे त पांगी घाटी खास जानकारी नेण जे इस  वेबसाइट  हेरते रिहे।